Sokolská župa je pobočný spolek České obce sokolské (ČOS), v jejíž organizační struktuře je jejím středním článkem. Sdružuje sokolské jednoty v určitém, historicky vzniklém územním celku. V  České republice je celkem 42 sokolských žup . 

Sokolská župa Olomoucká - Smrčkova vznikla v roce 1921 rozdělením Severomoravské sokolské župy V  r. 2016 sdružuje 35 sokolských jednot působících na Olomoucku. Celkový počet členů Sokola v župě, mládeže a dospělých, je 4128. Sídlem župy, tedy i župní kanceláře, je Olomouc.

Název Smrčkova přijala v  červenci 1945 na paměť Otakara Smrčky, starosty župy,  který byl za 2. světové války popraven pro svou odbojovou činnost proti nacistickému Německu, jež naši zemi v roce 1939 okupovalo a zbavilo ji svobody a samostatnosti.

Činnost sokolských žup řídí valná hromada župy, výbor župy a předsednictvo župy. Valná hromada župy je složena z vyslanců a delegátů  zvolených v jednotách. Koná se jednou za tři roky a jejím hlavním úkolem je zvolit činovníky župy na tříleté funkční období. Výbor župy tvoří vyslanci jednot a někteří činovníci župy. Výbor se schází nejméně jednou ročně a rozhoduje o závažných otázkách činnosti a hospodaření župy. Předsednictvo je výkonným orgánem župy. Zajišťuje plnění usnesení valné hromady a výboru župy a pokyny ústředí ČOS a prostřednictvím župní kanceláře vykonává průběžné úkoly a pomáhá řešit problémy jednot. Zasedá nejméně osmkrát za rok. Předsednictvo župy tvoří tito volení činovníci :starosta,místostarosta , jednatel a hospodář župy, náčelník a  náčelnice (zabezpečují cvičební činnost), vzdělavatel (zabezpečuje vzdělávací,kulturní, společenskou a veřejnou činnost ), předseda odboru sportu (zabezpečuje sportovní) činnost).

Orgánem župy je též její kontrolní komise , která kontroluje hospodaření župy  i plnění plánu činnosti župy.

Kalendář

červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Podporují nás

logo ok

logo olomouc

msmt

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Olomoucký kraj a Statutární město Olomouc
přispívají na činnost Sokolské župy
Olomoucké - Smrčkovy

O nás

Sokolská župa je pobočný spolek České obce sokolské (ČOS), v jejíž organizační struktuře je jejím středním článkem. Sdružuje sokolské jednoty v určitém, historicky vzniklém územním celku. V  České republice je celkem 42 sokolských žup . 

Sokolská župa Olomoucká - Smrčkova vznikla v roce 1921 rozdělením Severomoravské sokolské župy V  r. 2016 sdružuje 35 sokolských jednot působících na Olomoucku. Celkový počet členů Sokola v župě, mládeže a dospělých, je 4128. Sídlem župy, tedy i župní kanceláře, je Olomouc.

Název Smrčkova přijala v  červenci 1945 na paměť Otakara Smrčky, starosty župy,  který byl za 2. světové války popraven pro svou odbojovou činnost proti nacistickému Německu, jež naši zemi v roce 1939 okupovalo a zbavilo ji svobody a samostatnosti.